Data Tumbuhan

Limau Kaya (Triphasia trifolia)

Limau Kikir / Limau Kingkip/ Lime Berry
(Triphasia trifolia)
RUTACEAE
Syn : Limonia trifolia, Limonia trifoliata, Limonia diacantha.

Seburut (Thottea grandiflora)

Seburut
(Thottea grandiflora)
ARISTOLOCHIACEAE